ONZE DIENSTEN

Snelle en efficiënte interventies

Ons team bestaat uit opgeleid personeel "erkende gebruikers" met ervaring in dit vakgebied. Zij kregen een specifieke opleiding om aan alle vereisten en omstandigheden te kunnen voldoen. Hun devies : snelheid, doeltreffendheid en duurzaamheid van de behandelingen. ECOSERV kan u verlossen van de aanwezigheid van ongedierte en wel in 3 fasen :

  • 1Evaluatie van het probleem
  • 2Uitroeien van het aanwezig ongedierte
  • 3Preventieve behandelingen tegen nieuwe infestaties

Wij maken gebruik van doeltreffende producten met geringe toxiciteit, zorgvuldig gekozen voor hun efficiëntie en die beantwoorden aan alle huidige normen inzake bescherming van het milieu.

OPLOSSINGEN TEGEN ONGEDIERTE

CORONAVIRUS

Ecoserv benadrukt de cruciale rol die ongediertebestrijding speelt in de gezondheid van iedereen.

De ongediertebestrijding vervult een onmisbare functie in o.a de volgende gevallen: voedsel veiligheid, distributie, energievoorziening, data centers, chemicaliën, scholen,

ministeries, sportcentra, politie, brandweer, wagenpark…

Wij ontsmetten uw lokalen door verneveling van een zeer doeltreffende actieve stof die bacteriën, sporen, schimmels en virussen,

zoals het CORONA VIRUS, doodt.

KNAAGDIEREN

Alle ongedierte, zoals bijvoorbeeld knaagdieren, zijn drager van besmettelijke ziekten. Zij kunnen bijdragen tot het schaden van uw bedrijfsimago, met alle financiële gevolgen van dien.

Alvorens de werken te beginnen is het onontbeerlijk een diepgaande inspectie uit te voeren. Tijdens deze voorafgaandelijke inspectie zoeken wij naar sporen of naar schade die door knaagdieren veroorzaakt werd en ook naar hun toegangswegen.

Afhankelijk van de omgeving plaatsen wij lokazen op strategische plaatsen. ECOSERV kan u van een knaagdierenprobleem verlossen ; wij doen dit in drie fasen:

- Evaluatie van het probleem

- Uitroeien van de aanwezige knaagdieren

- Preventieve behandelingen tegen nieuwe plagen

Omwille van veiligheid en hygiëne zijn al onze lokazen vervaardigd van stevig materiaal; de lokaasdozen worden geopend en gesloten door middel van een sleutel.

KRUIPENDE INSECTEN

ECOSERV geeft de voorkeur aan een ecologische benadering, gebaseerd op het minimaal gebruik, of zonder gebruik, van chemische biociden. Deze manier van ongediertebestrijding is toekomstgericht. Inderdaad, wij bevelen een zo groot mogelijk aantal preventieve maatregelen aan. Iedereen hoopt, wij op onze eigen manier, om de vervuiling in te dijken en het respect voor de omgeving te bevorderen.

Door ons te contacteren zal onze technische dienst het pand inspecteren en u een op maat gemaakte oplossing voorstellen. Tijdens deze voorafgaandelijke inspectie zoeken wij sporen van kruipende insecten (uitwerpselen, nestplaatsen, vervellingen, larven, dode of levende exemplaren). De behandeling bestaat uit het aanbrengen van een gel in spleten en kieren maar er kan eveneens verneveld worden bij een oppervlaktebehandeling, bijvoorbeeld bij de bestrijding van vlooien en andere insecten. Het product is onzichtbaar en geurloos. Geen enkel ongemak voor de klant.

Een ander mogelijk bestrijdingsmiddel is het aanbrengen van een insecticide rechtstreeks in het nest (d.m.v. een speciale spuitkop) zodat het hele nest vernietigd wordt. 

VLIEGENDE INSECTEN

Vliegen, muggen, wespen, motten, fruitvliegjes en andere voorraadinsecten zijn niet alleen zeer onaangenaam, maar sommigen kunnen ook drager zijn van besmettelijke ziektes. In functie van de vastgestelde problematiek, combineert ECOSERV 3 bestrijdingsmiddelen :

  • 1. Gebruik van elektrische insectenverdelgers
    Om uw lokalen te vrijwaren van vliegende insecten stellen wij u voor over te gaan tot het plaatsen van elektrische insectenverdelgers. ECOSERV beschikt over een uitgebreid gamma elektrische apparaten van uitstekende kwaliteit.

  • 2. Vernevelen van een insecticide
    Het is soms aangeraden om het gebruik van elektrische insectenverdelgers te combineren met een tweede bestrijdingsmiddel : de verneveling van een insecticide. Inderdaad, op vochtige en warme plaatsen, waar we het bestaan van een aangepaste biotoop kunnen veronderstellen (zoals bv. onder frigo's, in en rond vuilniscontainers) leggen de vliegen hun eitjes, en op deze plaatsen vernevelen we een insecticide.

  • 3. Gebruik van een programeerbare verstuiver